Filtr optyczny do lampy UV Mastercool 53312-L (12V/50W) soczewka, szkło

Filtr optyczny do lampa UV Mastercool 53312-L (12V/50W) soczewka, szkło